top of page

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567

เปิดฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เสริมดวงชะตารับความร่มเย็น

16 กุมภาพันธ์ 2567 /ข่าวสาร

blog ( บ้านดี รับสร้างบ้าน )เปิดฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เสริมดวงชะตารับความร่มเย็นการที่เราจะย้ายบ้านไปยังบ้านหลังใหม่นั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลก็ควรที่จะต้องมีฤกษ์มงคลเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น อยู่แล้วมีความสุข ซึ่งการเลือกฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 หากต้องการกฤกษ์ดีแบบลงรายละเอียดที่มากขึ้น แนะนำให้นำวัน เดือน ปีเกิดของเจ้าบ้านมาหาฤกษ์ร่วมด้วย ทั้งนี้ยังใช้ฤกษ์มงคลประจำปีหรืออาจใช้ฤกษ์ที่สะดวกด้วยนั่นเอง


ฤกษ์ คือ เวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะให้ผล ซึ่งมักนิยมใช้ในทางดี สำหรับเรื่องที่อยู่อาศัยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องฤกษ์มงคลสำหรับขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน หรือลงเสาเอก ในทางโหราศาสตร์ก็มี 4 ฤกษ์ที่จัดอยู่ใน “บูรณะฤกษ์” ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดีที่เหมาะแก่งานมงคล ดังนี้

  • ราชาฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่างๆ

  • ภูมิปาโลฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร งานขึ้นบ้านใหม่ เปิดห้างร้านอาคาร

  • มหัทธโณฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกสร้างอาคาร เปิดห้างร้านอาคาร

  • เทวีฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้ใหญ่ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง งานขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่างๆ


 ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนมกราคม


วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

 

ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

 

ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนเมษายนวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

 

ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคมวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

 

ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนมิถุนายนวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

 

ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนกรกฎาคมวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567

 

ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนสิงหาคมวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคาม 2567

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคาม 2567

วันพุธที่ 14 สิงหาคาม 2567

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคาม 2567

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคาม 2567

วันอังคารที่ 27 สิงหาคาม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคาม 2567

 

ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนกันยายนวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567

วันพุธที่ 25 กันยายน 2567

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567

 

ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนตุลาคมวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567

 

ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567

 

ฤกษ์มงคล ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ประจำเดือนธันวาคมวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567

 

เมื่อเรารู้ว่า ฤกษ์ดี ฤกษ์ไหนมงคลเหมาะกับการย้ายเข้าบ้านใหม่ในปี 2567 นี้ เราก็สามารถเลือกวันที่ต้องการขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน และแต่ละบ้านก็สามารถเตรียมตัวสำหรับงานมงคลต้อนรับความปังตลอดทั้งปี 2567 ได้เลย และสำหรับใครที่กำลังอยากสร้างบ้าน บ้านดี รับสร้างบ้านของเรา ก็มีแบบบ้านให้ลูกค้าได้เลือกมากมายถึง 300 แบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคนที่อยากมีบ้าน และยังเป็นอีกหนึ่งบริษัทรับสร้างบ้าน ที่ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 1 ทศวรรษ ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพมาแล้วกว่า 1,000 หลัง อุดมไปด้วยบุคลกรการทำงานที่มีคุณภาพ เราขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกบริษัท รับสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกท่าน

 

ให้ทุกขนาดความฝัน เกิดขึ้นได้ที่นี่ ที่บ้านดี รับสร้างบ้าน 

 Instragram : bandeehome 

Line : @bdahome


ดู 1,817 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page