top of page

ข้อกฎหมายระยะร่นของอาคาร ที่ควรรู้ ก่อนสร้างบ้านบนพื้นที่ตนเองหลายคนที่มีแพลนอยากสร้างบ้าน และมีข้อสงสัยว่าต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง วันนี้เราจึงอยากนำเสนอข้อกฎหมายที่ควรรู้ตาม (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ 2543) ระยะร่น คือ ระยะห่างที่วัดจากตำแหน่งบนสาธารณะจนถึงแนวอาคาร ซึ่งมีทั้งการวัดจากเขตถนนและวัดจุดกึ่งกลางถนน โดยระยะร่นบ้านเดี่ยว ตึกแถว และอาคารสำนักงาน ก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทอาคารและขนาดของถนนนั่นเองค่ะ ซึ่งระยะร่นอาคาร ถือเป็นกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยตรง ที่จะมีอะไรบ้างนั้นตามไปชมกันค่ะ********************


บ้านเดี่ยวติดถนนสาธารณะบ้านเดี่ยวที่อยู่ใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ตัวบ้านสูงไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 10 เมตร และพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก “กึ่งกลาง” ถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร เพื่อไม่ให้มีส่วนของอาคารล้ำเข้ามาในแนวร่นดังกล่าว ยกเว้นรั้วหรือกำแพงกั้นแนวเขตที่สูงไม่เกิน 2 เมตรกรณีบ้านเดี่ยวสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 10 เมตร หรือมีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรที่ก่อสร้างใกล้ถนนสาธารณะ จะต้องร่นแนวอาคารห่างจาก “กึ่งกลาง” ถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตรและถ้าบ้านเดี่ยวสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 10 เมตร หรือมีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรที่ก่อสร้างใกล้ถนนสาธารณะ จะต้องร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10-20 เมตร
ส่วนบ้านเดี่ยวที่สูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 10 เมตร หรือมีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรที่ก่อสร้างใกล้ถนนสาธารณะ จะต้องร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป************************บ้านเดี่ยวใกล้แหล่งน้ำสาธารณะถ้าแหล่งน้ำนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ถ้าแหล่งน้ำนั้นกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร          หลายท่านคงเข้าใจข้อกฎหมายที่ควรรู้ก่อนสร้างบ้านกันไปบ้างแล้วไม่มากก็น้อย ที่สำคัญอย่าลืมนำไปปรับใช้สำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังด้วยนั่นเองค่ะ

       และถ้าหากอยากมีบ้านที่อยู่กับเราไปได้นาน ต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้างของบ้านที่ต้องได้มาตรฐานและผ่านการดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ และบ้านดี รับสร้างบ้านก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทรับสร้างบ้าน ที่พร้อมส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคน ที่ดำเนินงานมาแล้วมากกว่า 1 ทศวรรษ พร้อมส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพมาแล้วกว่า 1,000 หลัง อุดมไปด้วยบุคลกรการทำงานที่มีคุณภาพ เราขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกบริษัท รับสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะให้ทุกขนาดความฝัน เกิดขึ้นได้ที่นี่ ที่บ้านดี รับสร้างบ้าน

 Instragram : bandeehome 

Line : @bdahomeComments


bottom of page